Montáž technologických zariadení

 

Spoločnosť KINIK s.r.o. za dobu svojej existencie namontovala, spustila do prevádzky a integrovala do siete cca 30 základňových staníc a 50 MW skokov. Najväčšie skúsenosti máme s technológiou NokiaSiemens, Ericsson, NEC, Andrew, RFS, Kathrein.

Montáž technólogie vykonávame časovo efektívne a kvalitatívne na vysokej úrovni, o čom svedčí bezproblémové preberanie naších prác investorom.

Inštalácia technológie sa môže začať ihneď, ako je site pripravený na inštaláciu, tzn. že je stavebne ukončený vrátane elektro prípojky a káblových trás. Samozrejme je inštalácia možná aj za iných vopred dohodnutých podmienok.