Projektová a inžinierska činnosť

 

KINIK s.r.o. ponúka investorovi vypracovanie, prípadne zabezpečenie kompletnej projektovej dokumentácie v oblasti výstavby telekomunikačných stavieb, technologických konštrukcií ako napr.:

  • projekt technológie základňových staníc
  • projekt technológie RR bodov
  • projekt elektro - NN prípojka, VN prípojka, elektroinštalácia, uzemnenie
  • oceľové konštrukcie

 

Dodávame projektovú dokumentáciu jednotlivých stupňov:

  • dokumentácia pre stavebné povolenie
  • realizačná dokumentácia stavby
  • porealizačná dokumentácia stavby - dokumentácia skutočného vyhotovenia